Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden wordt uitgelegd welke rechten en plichten de profielhouder bij de profielensite Pingn.eu heeft bij het aanmaken van een profiel of het onderhouden er van. Tevens is deze gebruiksvoorwaarden van toepassing op het bezoeken van Pingn.eu.

Printvriendelijke versie

Definities

Pingn.eu
Europese profielensite zonder winstoogmerk
Content
Foto's, video's, teksten of (persoonlijke)gegevens
Plus
Betaalde dienst voor extra functionaliteiten
Profielhouder
De oprichter van een profiel

Toestemming

Als bezoeker of profielhouder van Pingn.eu ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als profielhouder.

Pingn.eu kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.

Gebruik van Ping'n

Afspreken met iemand via Pingn.eu gebeurt op eigen risico.

Profielhouder moet tenminste dertien jaar oud zijn. Onder de zestien jaar is het verplicht dat ouders toestemming geven om te mogen registereren.

De basis functionaliteiten zijn en blijven altijd gratis. Extra functionaliteiten zijn beschikbaar met Plus.

Het gebruik van Pingn.eu gebeurt onder eigen risico. Pingn.eu kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Op de diensten en de juridische documenten van Pingn.eu is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Opzettelijk het advertentiesysteem verstoren is niet toegestaan.

Commercieel gebruik maken van Pingn.eu is niet toegestaan. Plaatst je toch commerciele content dan brengen wij het reguliere sales-tarief in rekening.

Bij het gebruiken van de diensten en het plaatsen van content op Pingn.eu kan geen vergoeding worden aangevraagd.

Ondanks grote inspanning kan het gebeuren dat er iets niet goed werkt. Pingn.eu is niet verantwoordelijk voor schade die hier uit kan ontstaan.

Delen van content

Profielhouder heeft het recht om van alle diensten gebruik te maken die voor profielhouder toegankelijk is. Bij misbruik van één van deze diensten kan de toegang worden ontzegd door middel van een blokkering of verwijdering.

Alle geplaatste content mag door Pingn.eu worden aangepast, verplaatst, geblokkeerd of worden verwijderd.

Pingn.eu mag door de profielhouder aangebrachte content niet voor commerciële doeleinden gebruiken. In sommige gevallen kan de content toch aan derden worden overgedragen als profielhouder daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Bij een juridisch geschil is Pingn.eu verplicht om alle beschikbare content te openbaren aan de rechtbank.

Profielhouder is er van bewust dat alleen content waar profielhouder de rechten over heeft geplaatst mag worden.

Content wordt geplaatst zonder tussenkomst van Pingn.eu. Dit houdt in dat Pingn.eu niet kan garanderen dat content de waarheid bevat of dat de rechten bij de profielhouder liggen.

Content van profielhouder kan ten alle tijden worden verwijderd door profielhouder. Pingn.eu maakt hiervan geen kopieën. Wel is er een backup van de site. Verwijderde content blijft 3 maanden zichtbaar voor teamleden. Na deze periode wordt het definitief verwijderd.

Plus

Bij het verwijderen van een profiel (vrijwillig of gedwongen) verliest profielhouder Plus. Pingn.eu is niet verplicht om de resterende termijn(en) terug uit te keren.

Een Plus profielhouder heeft recht op extra functionaliteiten. Het geeft echter geen mogelijkheid tot meer invloed op Pingn.eu.

Het staat Pingn.eu vrij om de prijs van abonnementen te verhogen. Lopende abonnementen blijven buiten schot voor een prijsverhoging.

Het aanschaffen van Plus op Pingn.eu gebeurt op eigen risico.

Gegevens en Cookies

Pingn.eu heeft het recht om iedere pagina die je bekijkt op te slaan. Dit doen wij om statistische doeleinden en om de dienstverlening te verbeteren.

Pingn.eu maakt backups van de gehele website. Het kan gebeuren dat door een storing een backup teruggezet moet worden. Hierdoor is het mogelijk dat verwijderde content ineens weer zichtbaar is. Oude backups worden vernietigd.

Pingn.eu gebruikt voor sommige onderdelen verschillende cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Het verwijderen van deze cookies belemmert het gebruik van Pingn.eu.

Tegoedpunten

Gekochte tegoedpunten blijven eigendom van Pingn.eu. Bij aanschaf koopt profielhouder slechts een licentie op het gebruik ervan.

Het aanschaffen van tegoedpunten gebeurt op eigen risico.

Gekochte tegoedpunten zijn niet inwisselbaar. Restitutie van tegoedpunten is dan ook niet mogelijk.

Het staat Pingn.eu vrij om de prijs voor het aanschaffen van tegoedpunten te verhogen.

Vrijwaringsclausule

Op Pingn.eu staat content dat is aangebracht zonder tussenkomst van Pingn.eu. Pingn.eu distantieert zich dan ook voor elke vorm hiervan.

Het bezoeken en gebruiken van Pingn.eu gebeurt op eigen risico. Pingn.eu kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.